Inkubacja ptaków pływających

Inkubacja kaczek, gęsi, łabędzi. Jak kluć ptaki pływające - mokre blaszkodziobe.

Jak skutecznie wylęgać i kluć gęsi i kaczki w inkubatorach na jaja ?

Sztuczny wylęg ptaków wodnych jest jedną z dłuższych inkubacji i wymaga od hodowcy znacznie więcej wysiłku niż przy inkubacji jaj ptaków grzebiących.

Wylęganie blaszkodziobych takich jak gęsi, kaczki, łabędzie różni się od inkubacji kur czy bażantów. Spowodowane jest to przede wszystkim długością samego wylęgania jajek jak i techniką inkubacji jaj. Nie dziwi nas, że wylęg trwa długo patrząc na wielkość jajka, które jest zdecydowanie większe od kury (nie mamy na myśli odmian miniaturowych czy lilipucich).

klujemy kaczki i gęsi

Zanim doszliśmy do sukcesów w wylęganiu ptaków wodnych musieliśmy przeprowadzić niejedną inkubację, niejednokrotnie zmieniając sposoby wylęgania. Różne źródła podają różne parametry i sposoby klucia. Co hodowca to inne zdanie, nie mówiąc już o wielu modelach inkubatorów.

Bazując na własnych doświadczeniach w kluciu inkubatorami, które sprzedajemy, przygotowaliśmy dla Państwa poradnik jak uzyskać najlepsze wyniki i skutecznie kluć kaczki i gęsi.

Jak zbierać jajka ptaków i jak nasadzić je do inkubatora.

Zazwyczaj hodowcy zbierają jaja lęgowe i przechowują je przez pewien okres, aby mieć większy „wsad” do inkubatora. Czas przechowywania i okres zbierania jaj zależy oczywiście od wielkości stada lub możliwości zdobycia / kupna jaj.

Ważne jest, aby przed nasadzeniem jaj do aparatu lęgowego, wszystkie jaja przenieść do pomieszczenia o temperaturze około 17-20°C i przetrzymać je około 3 godzin. Taki zabieg pozwoli podwyższyć temperaturę w środku jaj i nie spowoduje ich „zroszenia” oraz pozwoli na szybsze ich nagrzanie w inkubatorze. 

Wkładamy jajka kacze, gęsie, łabędzie do inkubatora

Czas nagrzewania wnętrza jaj ułożonych w urządzeniu lęgowym to zazwyczaj 2 dni dlatego dopiero po tym czasie powinno się dokonać ostatecznej korekty i ustawienia temperatury w inkubatorze.

Niektórzy hodowcy, podczas tych dwóch pierwszych dni, nie obracają jaj w inkubatorach i rozpoczynają to robić dopiero od 3 doby po ich nasadzeniu. My praktykujemy obracanie jaj od samego początku ich przebywania w inkubatorze ze względu na równomierne ogrzanie wnętrza jajek.  

Dla prawidłowego rozwoju zarodków w jajach, ważne jest, aby obracać je minimum 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Można obracać i więcej razy tylko należy pamiętać, że im więcej razy obracasz jaja musisz to robić w równych odstępach czasu. Naszym zdaniem 3 razy w ciągu doby wystarczy, np. obrót o godz.: 8:00, 15:00 i 22:00. 

Schładzanie jaj, wietrzenie inkubatora

Począwszy od pierwszego dnia inkubacji, 2 razy dziennie, schładzamy jajka na około 15 minut (np. w momencie kiedy otwieramy inkubator w celu obrócenia jaj). Sprzyja to lepszej wymianie gazowej i poprawia rozwój układu krążenia w zarodkach.

Schładzanie jaj polega na otworzeniu inkubatora. Czas schładzania należy dobrać do temperatury pomieszczenia, w którym stoi inkubator (im zimniej tym czas schładzania krótszy).

Opryskiwanie jaj w czasie inkubacji - roszenie jajek

Od 1 dnia wprowadzamy też lekkie zraszanie jajek, ciepła wodą o temperaturze ok. 35°C.

Na ostatnie 3 dni inkubacji (termin planowanego wykluwania) kończymy z obracaniem jaj i nie schładzamy już jajek, ale nadal lekko je spryskujemy ciepłą wodą. Robimy to z umiarem do momentu, kiedy pierwsze pisklę zacznie wychodzić ze skorupki. Nie można spryskiwać piskląt !

Podglądając naturalne lęgi łatwo zauważyć, że kaczka czy gęś schodzi z jajek i niejednokrotnie siada na nie zimna i mokra. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów w sztucznym kluciu warto podglądać naturę, aby przybliżyć warunki inkubacji do naturalnych lęgów.

Podsumowanie najważniejszych cech inkubacji ptaków mokrych

  • od 1 dnia inkubacji schładzamy jaja w inkubatorze maksymalnie  30 minut dziennie
  • od 1 dnia inkubacji lekko zamgławiamy jaja ciepłą wodą, na 3 dni przed końcem inkubacji – zaczyna się faza klucia
  • w fazie klucia nie obracamy już jajek jaj
  • w fazie klucia zraszamy nadal jajka, do pierwszego otworzenia się jajka
  • Nie przesadzajmy ze zraszaniem, jajka mają być lekko wilgotne, a nie „ zalane ”

 

Bardzo ważna uwaga: nie powinno się kluć jaj ptaków wodnych (gęsi, kaczek, łabędzi), w jednym czasie z jajami ptaków grzebiących (kur, bażantów ...) .

Niedopuszczalne jest zraszanie jaj np. kurzych w czasie sztucznego wylęgania.

Pamiętaj również o utrzymywaniu prawidłowej temperatury i wilgotności w czasie wylęgania i klucia, patrz tabele poniżej. Przedstawiamy w niej uśrednione wartości: ile trwa inkubacja kaczych, gęsich, łabędzich jaj; jaka wilgotność w inkubatorze powinna być przy wylęganiu drobiu pływającego; jaką temperaturę ustawić w wylęgarce na starcie lęgów.  

Tabela inkubacji dla gęsi, kaczek, łabędzi – wiadomości ogólne

Dane inkubacji
(wartości średnie)
GĘŚ
KACZKA
ŁABĘDŹ
Długość inkubacji (ilość dni średnio)
23-40
 25-34
35-40
Temperatura /°C/ 37,5-37,6 37,6 – 37,7 37,7-37,8
Wilgotność w fazie wylęgu
I etap
45-60%
55-60%
55-65%
Koniec obracania jaj w dniu *)
24-25
25-27
32-36
Wilgotność w fazie klucia
II etap
60-70%
70%
70%
Obracanie jaj
2-4
razy dziennie
(rano i wieczorem)
2-4
razy dziennie
(rano i wieczorem)
2-6
razy dziennie
(rano i wieczorem)

*) moment przestania obracania jaj to 3 dzień przed planowanym zakończeniem inkubacji. Przykład: dla gatunku, który ma długość inkubacji 21 dni końcem obracania jaj w aparacie lęgowym będzie dzień 18.

Tabela powyżej przedstawia wartości średnie odnośnie długości okresu wylęgania, temperatury i wilgotności. W tabelach poniżej przedstawiamy tabele różnych gatunki ptaków pływających.

Długość inkubacji gęsi w zależności od gatunku

Nazwa polska Nazwa łacińska  Długość inkubacji
 GĘŚ
 Gęś mała Anser erythropus   25-28
Gęgawa   Anser anser   28-29
Gęś tybetańska   Anser indicus   27-30
Gęś łabędzionosa   Anser cygnoides   28-30
Gęś zbożowa   Anser fabalis   27-30
Gęś krótkodzioba   Anser brachyrhynchus  25-28
Gęś białoczelna   Anser albifrons   25-28
Drzewica białolica    Dendrocygna viduata  26-28
Drzewica dwubarwna  Dendrocygna bicolor  24-28
Drzewica czarnobrzucha  Dendrocygna autumnalis  26-31
Drzewica plamista   Dendrocygna guttata  26-28
Drzewica australijska Dendrocygna eytoni  28-30
Drzewica karaibska Dendrocygna arborea  30
Drzewica indyjska  Dendrocygna javanica 26-30
Drzewica wędrowna Dendrocygna arcuata  28-30
Kapodziób  Cereopsis novaehollandiae  30-40
Bernikla białolica   Branta leucopsis   24-25
Bernikla obrożna   Branta bernicla   24-26
Bernikla rdzawoszyja  Branta ruficollis   24-26
Bernikla hawajska   Branta sandvicensis  29
Bernikla kanadyjska   Branta canadensis   24-30
Pokraczka   Thalassornis leuconotus  28
Śnieżyca mała   Anser rossii   24
Śnieżyca cesarska  Anser canagicus   24-27
Śnieżyca    Anser caerulescens   23

O wylęganiu gęsi  i chowie gęsiąt

Zobacz nasz poradnik jak wylęgać gęsi i je odchowywać tutaj opis

Długość inkubacji kaczek w zależności od gatunku kaczki 

 Nazwa polska  Nazwa łacińska  Długość inkubacji
   KACZKA
Mandarynka   Aix galericulata   28-30
Karolinka Aix sponsa   29-31 
Kazarka szarogłowa  Tadorna cana   30 
Krzyżówka florydzka  Anas fulvigula  25
Cyraneczka Anas crecca  21-23 
Sterniczka   Oxyura leucocephala  25 
Hełmiatka Netta rufina  26-28
Marmurka Marmaronetta gustirostris 25-27 
Gągoł  Bucephala clangula   30
Gągoł północny Bucephala islandica  30 
Gągołek    Bucephala albeola 29-31 
Kaczuszka azjatycka  Nettapus coromandelianus 21-24 
 Amazonetka  Amazonetta brasiliensis  23-24 
Tracz nurogęś Mergus merganser 30-35 
Tracz długodzioby Mergus serrator   29-35 
Kazarka rdzawa   Tadorna ferruginea   28-30 
Kazarka nadobna  Tadorna radjah 30  
Kazarka obrożna   Tadorna tadornoides 30-33 
Kazarka rajska Tadorna variegata 30 
Magelanka  Chloephaga picta  30-32 
Kaczka piżmowa  Cairina moschata 35 
Piżmówka malajska Cairina scutulata 33-35 
Podgorzałka Aythya nyroca   25-28 
Ogorzałka Aythya marila   24-28 
Podgorzałka zielonogłowa  Aythya baeri   26-28 
Ohar  Tadorna tadorna  28-30 
Uhla   Melanitta fusca   25-31 
Uhla pstrodzioba  Melanitta perspicillata  27-28 
Piżmowiec gambijski  Plectropterus gambensis  30
Magelanka Chloephaga rubidiceps  30 
Grzywienka  Chenonetta jubata   28 
Gwinejka Pteronetta hartlaubi  32 
Dziwonos szaroboczny Sarkidiornis melanotus 28-30 
Cudokaczka  Callonetta leucophrys  24-28 
Kaczuszka afrykańska  Nettapus auritus   23-26 
Kaczuszka australijska  Nettapus pulchellus   23-24 

O wylęganiu kacząt i chowie kaczuszek

Zobacz nasz poradnik jak wylęgać kaczki i je odchowywać tutaj opis

Długość inkubacji w zależności od gatunku łabędzia

Nazwa polska Nazwa łacińska Długość inkubacji
ŁABĘDZIE
Łabędź niemy  Cygnus olor 35-38
Łabędź czarny Cygnus atratus  36-40
Łabędź czarnoszyi    Cygnus melanocoryphus 36
Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 35-40
Łabędź mały  Cygnus columbianus 29-30
Koskoroba Coscoroba coscoroba 32-35

Warto przeczytać, dowiesz się więcej na temat inkubowania jajek w wylęgarkach jaj

Wiadomości odnośnie długości inkubacji ptaków grzebiący kur, bażantów, przepiórek, pawi, perliczek znajdziesz w naszych poradnikach

 

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego on-line z urządzeniami dla hodowców

 

Tagi: Jak wylęgać kaczki i gęsi, Cenne wiadomości dla hodowców kaczek i gęsi, Sprawdź ile trwa inkubacja, Tajniki wylęgu gęsi kaczek i innego drobiu mokrego, aparat wylęgowy do jaj gęsich i kaczych, wylęgarka i klujnik w jednym, wylęgnik kurczaków, klujnik na jaja, sprawdzone wyklujnik, cieplarka jaj

Skontaktuj się z nami
Chętnie udzielimy porady i doradzimy w wyborze odpowiedniego produktu.

ikona (22) 673 56 69 ikona napisz do nas baza wiedzy