Prześwietlanie jaj lęgowych

PRZEŚWIETLANIE JAJ LĘGOWYCH

Kontrola zarodka w jaju

Do prześwietlania jaj drobiu i jaj lęgowych służą specjalne lampy z mocnym źródełm światła. Dawniej mające nazwę lampa jajczarska lub lampa drobiarska (starsze osoby zapewne pamiętają takie urządzenia, które stały na dziale nabiałowym w każdym sklepie spożywczym).

Pomimo takiego samego celu, dawniej i teraz, obecnie funkcjonują pod nazwami prześwietlarka, przeglądarka, owoskop lub tester jaj.

W lampach tych używa się mocnego skupionego światła, w celu obserwacji jak największej liczby szczegółów.

O tajnikach prześwietlania jajek drobiu poniższy tekst

 

prześwietlanie jaj w czasie inkubacji

Jak już pisaliśmy wcześniej, prześwietlanie jajek należy przeprowadzić w ciemnym pomieszczeniu, kładąc jajo pionowo na prześwietlarce czubkiem do góry, a następnie odwrotnie. Nowoczesne modele prześwietlarek pozwalają na ułożenie jajka zarówno w pionie jak i w poziomie, co pozwala na dokładniejszy przegląd wnętrza jaja.

Każdy hodowca, który zamierza przystąpić do sztucznego klucia powinien posiadać prześwietlarkę do jaj. Dlaczego ? O tym poniżej.

Dlaczego ważne jest przeglądanie jaj w czasie inkubacji?

Przegląd jaj w czasie inkubacji jest niezwykle WAŻNY !

Bez wykonania tej czynności nigdy nie jesteś pewien czy czas i energia poświęcona kluciu jaj, nie zakończy się rozczarowaniem i brakiem przychówku.

Koniecznie zainwestuj w prześwietlarkę. To się opłaca.

Jajka poddawane inkubacji powinny być prześwietlane w całym procesie inkubacji przynajmniej 3-4 razy. Kiedy prześwietać? Poniżej podpowiedź.

Prześwietlanie jajek przed inkubacją

W przypadku długiego zbierania, podbierania jaj i ich przechowywania , kupna jaj lęgowych z obcych źródeł, lub kiedy wymieniasz się z innymi hodowcami – przejrzyj jaja przed włożeniem ich do aparatu lęgowego. Nigdy nie wiesz, czy są one świeże i nadają się do inkubacji – dlatego należy je prześwietlić.

W czasie przeglądania zwróć uwagę na: ruchliwości żółtka, wielkość komory powietrznej i równomierną grubość skorupki i jej uszkodzenia.

Na tym etapie, dokonując prześwietlania, nie stwierdzisz czy jajo jest zalężone!

Nie ma jeszcze takich urządzeń, które wykryją czy jajo zniesione przez kurę jest zapłodnione, czy nie. Dopiero po kilku dniach, w czasie procesu ogrzewania jaja w aparacie lęgowym, czyli inkubacji, zaczyna się rozwijać embrion.

Pierwsze prześwietlanie jaj.

Po tygodniu ok. 7-10 dzień, od włożenia jaj do inkubatora należy bezwzględnie przejrzeć jaja lęgowe. Dopiero teraz hodowca ma możliwość sprawdzenia czy jajo było zalężone. W czasie prześwietlania skontrolujesz rozwój zarodka. W przypadku kiedy nie widzisz siateczki czerwonych żyłek to znaczy, że jajo nie zostało zapłodnione – trzeba je koniecznie usunąć. Jajka niezalężone pozostawione w inkubatorze gdzie występuje wysoka temperatura i duża wilgotność, szybko się zepsują, a wydzielane przez nie gazy mogą zaburzyć proces rozwoju zalążków w jajach zapłodnionych.

Następne i kolejne prześwietlania jajek owoskopem.

Po każdym tygodniu inkubacji przejrzyj pod lampą jaja z inkubatora. Może się zdarzyć, że w niektórych zarodek obumarł z przyczyn od nas niezależnych – słaby embrion, wady genetyczne, chów wsobny. Takie jaja bezwzględnie usuwaj, ponieważ w jajach, w których zbudowały się już naczynia krwionośne i zalążek serca psują się natychmiast i namnażają się w nich bakterie. Nie usuwanie takich jaj doprowadzić może do utraty całego lęgu lub do klucia się chorych i zdeformowanych ptaków.

Ostatni przegląd jaj

Ostatnie oglądanie jaj pod owoskopem powinien mieć miejsce na około 3-4 dni przed planowanym wykluciem, w momencie kiedy kończymy przekręcanie jaj. Usuwamy wtedy z inkubatora jaja, które wskazują na obumarcia embrionów i brak jest w nich widocznych ruchów piskląt.

 

Jak rozwija się zarodek kurczaka

W celu lepszego zrozumienia sensu prześwietlania jaj przedstawiamy zdjęcie budowy jaja i rozwój zarodka w jaju.

rozwój kurczaka w jajku zobacz prześwietlarki jaj - darewit

Co można zobaczyć w jajku podczas jego prześwietlania

Dokonując prześwietleń w czasie wylęgania hodowca może kontrolować czy w jajku zalężonym prawidłowo rozwija się zarodek nowego pisklęcia.

W przypadku kiedy widać czerwoną siateczkę powstających naczyń krwionośnych rozchodzącą się od małego punktu oznacza to, że jajo jest zapłodnione i zawiera zdrowo rozwijający się embrion.
 

Jaja, z innymi widocznymi kształtami np. ładne żółtko bez czerwonych nitek lub ciemne żółtko, to najczęściej jaja niezapłodnione, widoczny pierścień lub czarna plama bez czerwonych nitek to jajka zawierające martwe embriony, dlatego należy je bezzwłocznie usunąć.

Takie jajka psują się szybko i mogą zakazić rozwijające się w innych jajkach zarodki.

prześwietlarka jaj, co widać w jaju; darewit

 

jaja, które nie nadają się do inkubatora, odrzucamy - darewit

 

Zdjęcia poniżej pochodzą z poradnika dołączonego do sprzedawanych przez nas owoskopów.

Więcej zdjęć i informacji można przeczytać w poradniku, który wysyłamy wraz z zakupioną u nas prześwietlarką.

 

W naszym sklepie możesz kupić jedno jajową Prześwietlarkę do jaj

czego szukać w jajku na prześwietlarce jaj - darewit

PRZEŚWIETLANIE JAJ LĘGOWYCH - Kontrola komory powietrznej jaja

Przeglądając inkubowane jaja na prześwietlarce sprawdza się również wielkość komory powietrznej w jajku.

Czynność tą wykonuje się w celu sprawdzenia, czy zachowana jest odpowiednia wilgotność powietrza w inkubatorze. Jest to drugi ważny element, który ma wpływ na powodzenie inkubacji i skuteczny wylęg.
Komora powietrzna jest to pusta przestrzeń pomiędzy skorupką, a wnętrzem jajka. W świeżym jajku pęcherz powietrzny jest bardzo mały, natomiast wraz z upływem czasu powiększa się. Normalne jest, że jajo w czasie inkubowania mniej waży. Spowodowane jest to odparowywaniem wody.

W czasie inkubacji komora powietrzna powiększa się proporcjonalnie do długości wylęgania.

W sytuacji kiedy komora powietrzna jest za duża świadczyć to może o tym, że jajko utraciło za dużo wody i trzeba wtedy zwiększyć wilgotność w inkubatorze. W przeciwnym wypadku, gdy komora jest mała należy tą wilgotność zmniejszyć.

PRZEŚWIETLANIE JAJ SPOŻYWCZY w celu kontroli świeżości

Obecne przepisy, wymogi służb weterynaryjnych i epidemiologicznych Sanepid, nakładają obowiązek kontroli jaj kurzych podczas prześwietlania kontrolnego z użyciem lampy jajczarskiej (prześwietlarki).

Jest to związane z ujednoliceniem jakości jaj kurzych przeznaczonych do konsumpcji oraz wyeliminowaniem wylewek i jaj inkubowanych z obrotu na cele spożywcze. Dotyczy to przede wszystkim ferm i wylęgarni, przemysłu gastronomicznego, spożywczego czy cukierniczego. Z pomocą lampy do prześwietlania obserwuje się między innymi komorę powietrzną w jaju, uszkodzenia skorupki, ciała obce we wnętrzu, wygląd i widoczność żółtka, konsystencję białka i inne.

Specjalna miarka do mierzenia wielkości komory powietrznej pozwala zakwalifikować jaja do odpowiedniej klasy.

I tak, obecnie wymaga się, aby wysokość komory nie przekraczała 6 mm w klasie A, a oznaczonych jako Extra nie powinna być wyższa niż 4 mm.

 

Zobacz, sprawdź Profesjonalną prześwietlarkę jaj na 30 sztuk

Przepisy prawne dotyczące komory powietrznej w jajkach.

Zagadnienia weterynaryjne i sanitarne przy pozyskiwaniu jaj i wprowadzaniu ich do obrotu reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 461) w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj.

Zagadnienia o analizie jaj kurzych reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi1)z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie metod analiz jaj kurzych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Oceny:

  1. kształtu i uszkodzenia skorupy,
  2. wysokości oraz stabilności i barwy komory powietrznej,
  3. wyglądu białka i żółtka,
  4. obecności ciał obcych,
  5. widoczności tarczki zarodkowej - dokonuje się wzrokowo podczas prześwietlania jaj kurzych, zwanych dalej "jajami".

2. Wysokość komory powietrznej jaj ustala się za pomocą skali z podziałką w milimetrach.

3. Prześwietlanie kontrolne jaj podczas dokonywania ocen, o których mowa w ust. 1, prowadzi się przy użyciu lampy jajczarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zagadnienia o jakości handlowej jaj kurzych reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi1) z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie jakości handlowej jaj kurzych (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2003 r.)

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360)

Oferta prześwietlarek, owoskopów i przeglądarek do jaj  obejrzysz i kupisz w sklepie wysyłkowym darewit

 PRZEŚWIETLACZE DO JAJEK

 

Tagi: Owoskop do prześwietlania jaj, prześwietlarka do jajek, przegląd jaj konsumpcyjnych, badanie jajek, usg jaja, tester jaj, ovoskop, przeglądanie jaj do inkubacji, jak poznać jajko zalężone, sposób na jajka, lampa jajczarska, przeglądarka do jajek

Skontaktuj się z nami
Chętnie udzielimy porady i doradzimy w wyborze odpowiedniego produktu.

ikona (22) 673 56 69 ikona napisz do nas baza wiedzy