Prawa autorskie

Ochrona praw autorskich firmy darewit. 

Wszelkie prawa do zdjęć, opisów i szablonu zawartych na stronach darewit.pl są naszą własnością i podlegają ochronie prawnej, czytaj dalej!

Jako wyłączny przedstawiciel handlowy firmy Ost-Invest na Polskę, posiadamy prawo wyłączności do korzystania z wszelkich materiałów reklamowych, zdjęć, opisów, logo i logotypów urządzeń Ost-Invest.

Mamy pisemną zgodę i upoważnienie od  firmy Ost-Invest do występowania na drogę sądową w imieniu firmy Ost-Invest na terenie Polski, zgodnie z obowiązującym prawem, w stosunku do wszystkich osób fizycznych i osób prawnych oraz firm, które naruszą prawa własności, prawa autorskie, kopiują w całości lub w jakiejkolwiek części materiały reklamowe, zdjęcia i opisy, używają logo firmy bez zgody firmy Ost-Invest.

Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części wyżej wymienionych  i rozpowszechnianie ich bez zgody Ost-Invest oraz na terenie Polski bez zgody firmy darewit.pl oznacza naruszenie międzynarodowych praw autorskich. 

 

Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części szablonu, zdjęć i opisów zamieszczonych na stronie www.darewit.pl bez naszej zgody, oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 662), zgodnie z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.  w sprawie egzekwowania: 

  • praw autorskich i praw pokrewnych,
  • praw własności intelektualnej,
  • prawa ochronnego na znak towarowy,

zgodnie z Rozdziałem 14 - Odpowiedzialność karna.fragmenty Ustawy:
Art. 115.
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części …podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 116.
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia… podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 121.
1. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116… sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.
2. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116… sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

Art. 122. Ściganie przestępstw określonych w art. 115, 116… następuje na wniosek pokrzywdzonego. W sprawach o przestępstwa określone w art. 115-119 pokrzywdzonym jest również właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 

 

Skontaktuj się z nami
Chętnie udzielimy porady i doradzimy w wyborze odpowiedniego produktu.

ikona (22) 673 56 69 ikona napisz do nas baza wiedzy