sklep darewit.pl Akcesoria hodowlane, inkubatory lęgowe jaj wylęgarki, promienniki grzewcze, lampy UVB, terrarystyka i inne
Waluta
Kategorie
Odstąpienie od umowy

Odstąpienia od umowy ( zwrot towaru ) obowiązuje od 01/01/2021r.

Formularz zwrotu towaru /odstąpienia od umowy   Pobierz


Informacje: w skrócie:

1.     Należy zapakować zwracane produkty do paczki, odpowiednio zabezpieczając przed uszkodzeniem w czasie transportu,

2.     Należy dołączyć do paczki: niniejszy formularz zwrotu / paragon / fakturę / kartę gwarancyjną / instrukcje obsługi

3.     Należy wysłać paczkę na adres: Darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska, ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa

4.     Nie przyjmujemy paczek nadanych za pobraniem lub wysyłanych do paczkomatówWyciąg z regulaminu sklepu
1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, który zawarł umowę na odległość w sklepie, ma prawo w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.2) regulaminu. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1) pisemnie na adres: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa;

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@darewit.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie naszego sklepu w zakładce „Odstąpienie od umowy”  oraz zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupujący otrzymuje również w każdej wysyłanej przez sklep wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji oraz wraz z przesyłką.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności, od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta albo przedsiębiorcę indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sklep niezwłocznie przesyła Konsumentowi albo Przedsiębiorcy indywidualnemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnemu o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi albo przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie w wys. 17 zł). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnego z żadnymi kosztami.

7. Sklep co do zasady nie proponuje Kupującemu, że sam odbierze towar od Kupującego.

8. W przypadku kiedy sklep nie zaproponuje że sam odbierze towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnemu do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument albo przedsiębiorca indywidualny może zwrócić towar na adres: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa.

10.  Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę indywidualnego od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny:

1) Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru

2) jeżeli konsument albo przedsiębiorca indywidualny wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie (17 zł), sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi albo przedsiębiorcy indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi albo przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta albo przedsiębiorcę indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której konsument albo przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi albo przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta albo przedsiębiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aktualna Data: 2023-01-30 02:51
Data Ostatniej Aktualizacji: 11/08/2022
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store