sklep darewit.pl Akcesoria hodowlane, inkubatory lęgowe jaj wylęgarki, promienniki grzewcze, lampy UVB, terrarystyka i inne
Waluta
Kategorie
Reklamacja - Formularz

Reklamacja Towaru 

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powinien niezwłocznie  zawiadomić o tym Sprzedawcę za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@darewit.pl
 • listownie na adres Sprzedawcy: Darewit.pl ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”.

W treści reklamacji Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany do podania następujących danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer i data zamówienia,
 • wskazanie towaru, którego dotyczy reklamacja,
 • wskazanie daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową (zamówieniem),
 • opisanie niezgodności towaru z umową,
 • żądanie związane z reklamacją,
 • numer i dane właściciela konta bankowego do zwrotu środków pieniężnych,
 • data i podpis Klienta.

Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może w celu złożenia reklamacji skorzystać ze wzoru formularza, który umieszczamy poniżej.

Formularz Reklamacyjny do pobrania


Podstawą reklamacji mogą być np. dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, dostarczenie niewłaściwej liczby towarów, wady towaru i inne.

Do reklamowanego towaru posiadającego wadę lub niezgodnego z zamówieniem należy dołączyć kartę gwarancyjną i wypełniony formularz reklamacyjny.

Zalecamy, aby zwracany towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.
Po odbiorze przesyłki z wyżej wymienionymi załącznikami reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni i zostaną Państwo powiadomieni o jej wyniku.

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem lub wysłanych do paczkomatów. 

Potrzebujesz formularza reklamacyjnego w wersji elektronicznej  prosimy o kontakt e-mailowy sklep@darewit.pl


Podstawy prawne

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową sprzedaży:

a) W przypadku reklamacji towaru zakupionego przez Kupującego na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

b) W przypadku reklamacji towaru zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 01 stycznia 2023r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2023r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta (USTAWA z dnia 4 listopada 2022 r.). Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności towaru z Umową Sprzedaży.

Aktualna Data: 2024-05-30 04:27
Data Ostatniej Aktualizacji: 01/03/2024
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store